Kirjanpito

Peruspalvelumme koostuu lähes poikkeuksetta kirjanpidosta. Kirjanpito tehdään nykyisin yhä enenevässä määrin juoksevasti jo kuukauden aikana, mutta myös perinteisesti kerran kuukaudessa –periaatteella. Juoksevan kirjanpidon perusteella laaditaan kuukausittain annettava arvonlisäverolaskelma ja lasketaan tilitettävä arvonlisävero.

Kuukausitulokset ovat myös nykyään yhä useammin lähes täydellisiä välitilinpäätöksiä jaksotuksineen. Tällöin kuukausittain esitetty tulos on mahdollisimman lähellä oikeaa, eikä tilinpäätöksen yhteydessä pääse syntymään yllätyksiä. Tämä mahdollistaa myös oikean taloudenseurannan toiminnan tukena.

Kirjanpidon perusteella laaditaan tilikausittain tilinpäätös ja veroilmoitus. Joissain tapauksissa asiakas on myös voinut tehdä juoksevan kirjanpidon itse ja toimistossamme laaditaan sen perusteella tilinpäätös ja veroilmoitus.

Asiakkaalla voi myös olla tarvetta projekti- tai tulosyksikkökohtaiseen tuottojen ja kustannusten, tase-erien, seurantaan. Nämä kaikki ovat mahdollisia asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Erityistä osaamista ja kokemusta meillä on seuraavista kokonaisuuksista:

  • sähköinen taloushallinto
  • kirjanpito ja tilinpäätökset
  • palkkahallinto
  • laskutus, verkkolaskut
  • ostolaskujen käsittely, ostolaskujen kierrätys
  • taloushallinnon raportointi ja kehittäminen
  • yritystoiminnan aloittaminen

Palvelumme soveltuvat niin aloittaville yrityksille ja yhteisöille kuin vaativaa asiantuntijapalvelua tarvitseville keskisuurille organisaatioille.