Palveluiden toteuttaminen

Miten taloushallintosi hoidetaan nyt? Miten haluaisit sen hoidettavan?

Tuotamme kaikki palvelumme asiakkaan toiveen mukaan paperitosittein tai kokonaan sähköisesti.  MVP.ssä palvelut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Palveluiden järjestämistavat voidaan jakaa karkeasti seuraaviin ryhmiin.

1) Perinteinen tapa  > Yritys hoitaa mm. laskutuksen omalla ohjelmallaan ja tilitoimisto hoitaa kirjanpidon tositteiden perusteella omilla ohjelmistoillaan. Sopii pienille yrityksille ja yrityksille, joissa laskuja ja muita dokumentteja on erittäin vähän ja halukuutta ajantasaiseen talousseurantaan ei ole.

2) Tilitoimisto käyttää asiakkaan ohjelmistoja. > Tilitoimisto voi käyttää asiakkaan ohjelmistoja, jolloin asiakas voi itse valita missä ympäristössä toimitaan. Sisältää usein erityisjärjestelyjä ja prosesseissa on usein tehostettavaa. Sopii, mikäli tietojärjestelmäympäristöstä halutaan pitää kiinni.

3) Yhteiset suppeat ohjelmistot  > Asiakas ja tilitoimisto voivat käyttää yhteisesti kirjanpidosta erillistä ja suppeaa ohjelmistoa, jolloin saavutetaan reaaliaikainen tiedonvaihto määrätyltä osalta taloushallintoa.

4) Toiminnanohjausjärjestelmä tilitoimiston kautta hankittuna  > Kaikki taloushallinnon raportit toimivat reaaliaikaisesti ja tilitoimisto toimii mahdollisimman tehokkaasti asiakkaalle tietoa tuottaen. Asiakas käyttää verkossa juuri sopivan kokoista ratkaisua, joka on hänen tarpeisiinsa optimoitu.

 

Erityistä osaamista ja kokemusta meillä on seuraavista kokonaisuuksista:

  • sähköinen taloushallinto
  • kirjanpito ja tilinpäätökset
  • palkkahallinto
  • laskutus, verkkolaskut
  • ostolaskujen käsittely, ostolaskujen kierrätys
  • taloushallinnon raportointi ja kehittäminen
  • yritystoiminnan aloittaminen

Palvelumme soveltuvat niin aloittaville yrityksille ja yhteisöille kuin vaativaa asiantuntijapalvelua tarvitseville keskisuurille organisaatioille.