Suomalaiset tytäryhtiöt

MVP hoitaa kansainvälisten yritysten Suomessa toimivien tytäryhtiöiden taloushallinnon aina niin, että päämiehen asettamat vaatimukset täyttyvät ajallaan, luotettavasti ja tehokkaasti. Kansainvälinen toimintaympäristö asettaa aina omat erityisvaatimuksensa toiminnalle ja olemme tottuneet vastaamaan palvelullamme erilaisiin haasteisiin.

Luotettava ja ystävällinen palvelu sekä asiakkaan kuunteleminen auttavat toimivan asiakassuhteen syntymisessä ja ylläpitämisessä. Pystymme toimimaan tarvittavissa tietojärjestelmäympäristöissä ja tuottamaan tarvittavan raportoinnin kansainvälisten yritysten tarpeisiin.

Markkina-alueen johtaminen ja itsenäinen tuloksenteko on johdolle aina haaste. Yhtäältä oman markkinan tuntemus ja kansainvälisen organisaation haasteisiin vastaaminen tuovat omat, erilaiset vaatimuksensa toimintaan. Taloushallinnon toimiminen sekä oman toiminnan tarpeissa, että raportointivastuiden täyttäminen ovat tärkeitä. Kun ne saadaan toimimaan yhdellä kertaa vapautuu johdon aikaa joka puolestaan johtaa hyviin tuloksiin.

Erityistä osaamista ja kokemusta meillä on seuraavista kokonaisuuksista:

  • sähköinen taloushallinto
  • kirjanpito ja tilinpäätökset
  • palkkahallinto
  • laskutus, verkkolaskut
  • ostolaskujen käsittely, ostolaskujen kierrätys
  • taloushallinnon raportointi ja kehittäminen
  • yritystoiminnan aloittaminen

Palvelumme soveltuvat niin aloittaville yrityksille ja yhteisöille kuin vaativaa asiantuntijapalvelua tarvitseville keskisuurille organisaatioille.