Taloushallinnon konsultointi

Tuotamme asiakkaillemme erilaisia laskelmia päätöksenteon perusteeksi. Taloudellisen tiedon oikeellisuus ja relevanttius on yritystoiminnan resurssien suuntaamisen keskeinen tekijä ja oikea tieto on erityisen arvokasta. Teemme budjetointia ja budjettiseurantaa, kustannuslaskentaa, projektiseurantaa ja projektilaskentaa, räätälöityjä raportteja, tilinpäätösanalyysejä, kassavirta-anaylyysejä ja – ennusteita, investointilaskelmia sekä konsernilaskentaa.

Oleellista laskentapalveluissa on asiakkaan aloitteellisuus. Meiltä voi aina tulla pyytämään ehdotusta siitä, millä taloudellisella perusteella päätöksiä tulisi tehdä.

Taloushallinnossa ulkopuolinen näkemys on joissain tilanteissa äärimmäisen arvokasta. Teemme konsultointitöitä tunti- tai projektiperusteisesti ja aina asiakkaan tarpeet huomioiden. Useimmiten ulkopuolista resurssia käytetään erityisen ammattimaisen taloushallinnon osaamisen tullessa tarpeelliseksi, lisäresurssina tai varmistamaan päätöksenteossa käytettävien tietojen oikeellisuus.

Tavoitteenamme taloushallinnon konsultoinnissa on aina tuottaa arvoa asiakkaalle ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa mahdollisimman tehokkaasti. Olemme kiinnostuneet kaikista toimeksiannoista joissa voimme tuottaa asiakkaalle arvoa taloushallinnon keinoin.

 

 • taloushallinnon käytäntöjen konsultointi
 • budjetointi
 • raportointiratkaisut
 • sisäinen laskenta, projekti/tulosyksikköseuranta
 • kannattavuus- ja investointilaskelmat
 • talouspäällikköpalvelu
  • soveltuu erinomaisesti yrityksille, joilla kehitysvaiheen tai muun syyn vuoksi on tarvetta ammattimaiselle talousjohtamiselle
  • palveluiden laajuus ja ajankäyttö muotoutuvat yrityksenne tilanteen mukaan, jolloin tehokkuus on jatkuvasti optimaalisella tasolla.

Erityistä osaamista ja kokemusta meillä on seuraavista kokonaisuuksista:

 • sähköinen taloushallinto
 • kirjanpito ja tilinpäätökset
 • palkkahallinto
 • laskutus, verkkolaskut
 • ostolaskujen käsittely, ostolaskujen kierrätys
 • taloushallinnon raportointi ja kehittäminen
 • yritystoiminnan aloittaminen

Palvelumme soveltuvat niin aloittaville yrityksille ja yhteisöille kuin vaativaa asiantuntijapalvelua tarvitseville keskisuurille organisaatioille.