Yhdistykset ja järjestöt

MVP omaa laajaa kokemusta yhdistysten taloushallintapalvelusta. Kirjanpito, raportointi ja jäsenrekisterit ovat meille tuttuja ympäristöjä kymmenien tuhansien jäsenten yhteisöissä.

Yhdistysten budjetointi perustuu usein jäsenmaksukertymään tulopuolella. Jäsenmaksukertymät ajoittuvat usein vain muutamiin lyhyisiin positiivisen kassavirran kausiin vuodessa. Kulut kuitenkin ajoittuvat tasaisemmin koko toimintavuodelle. Taloushallinnon suunnittelutyökalumme auttavat yhdistyksiä suunnittelemaan toimintaansa turvallisesti ja tehokkaasti.

Jäsenmaksutuottojen ja muun varainhankinnan kehittämisessä oleellisiin asioihin keskittyminen onnistuu, kun talouden ammattilainen auttaa suunnittelussa. Vuosibudjettien purkaminen kuukausibudjeteiksi auttaa ennakoimaan kassavirtaa ja aikaa säästyy velvoitteiden hoitamisesta huolehtimisen sijaan toiminnan kehittämiseen. Avaamme uusia ovia kokemuksen ja näkemyksen kautta yhdistyksille ja järjestöille. Toiminnan muutos voi lähteä talousajattelun muutoksesta! Sovi tapaaminen ja aletaan hommiin.

Erityistä osaamista ja kokemusta meillä on seuraavista kokonaisuuksista:

  • sähköinen taloushallinto
  • kirjanpito ja tilinpäätökset
  • palkkahallinto
  • laskutus, verkkolaskut
  • ostolaskujen käsittely, ostolaskujen kierrätys
  • taloushallinnon raportointi ja kehittäminen
  • yritystoiminnan aloittaminen

Palvelumme soveltuvat niin aloittaville yrityksille ja yhteisöille kuin vaativaa asiantuntijapalvelua tarvitseville keskisuurille organisaatioille.